Om gruppa

Årsklassene 8-10 år har felles treninger og vi fokuserer på å lære grunnleggende ferdigheter i det å lese kart og karttegn i forhold til terreng. På treningene prøver vi å tilstrebe at barna blir litt kjent med hverandre gjennom lek før individuelle kartferdigheter læres gjennom veiledning fra trenere og fra foreldre som «skygger» en gruppe med barn gjennom en O-løype. Det lages en eller flere løyper med ulik vanskelighetsgrad til hver trening. Poster med postnummer settes ut til hver trening og deltakerene får et kart med postene som de skal finne i terrenget.

Organisering og gjennomføring av treningene er foreldredrevet, med bistand fra to ungdomstrenere. Vi er veldig takknemlige for alle foreldre som ønsker å bidra til å skape et godt klubbmiljø. Ta kontakt med noen oss trenere om du har lyst og anledning til å bidra!

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier