Treningsavgift

Treningsavgift og medlemskap

For å kunne finansiere våre aktiviteter, trenere og utstyr, krever vi treningsavgift og gruppeavgift fra våre medlemmer. Styret i O-gruppa har vedtatt nye prinsipper for betaling av trenings- og gruppeavgift. Treningsavgift skal heretter betales av utøvere som er 26 år eller yngre, mens gruppeavgift skal betales av utøvere som er 27 år og eldre. Utøvere skal kun betale en avgift, enten treningsavgift eller gruppeavgift. Satsene for treningsavgift og gruppeavgift er som følger (kr pr år):

Treningsavgift:

8-10 år 1000
11-12 år1000
13-14 år Aktiv2000
13-14 År Ikke Aktiv500
15-16 år Aktiv3000
15-16 år Ikke Aktiv500
Jr Aktiv4000
Jr Ikke Aktiv1000
Sr Aktiv2000
Sr Ikke Aktiv1000

Gruppeavgift:

– Alle utøvere som ikke deltar på treninger, 17 år og eldre:       500,-

Alle utøvere betaler treningsavgift og gruppeavgift i via Fossums medlemssystem. Man vil motta et betalingskrav og få varsel på e-post. Logg deg inn i medlemssystemet via Fossum Orientering sin hjemmeside (innlogging er øverst til venstre på hjemmesiden ved bruk av PC). Har du glemt din innlogging ta kontakt med Fossum medlemshjelp: medlemshjelp@fossumif.no

Generelt gjelder at økende avgift med økende alder betaler for en økning i treningstilbud, økt oppfølging av trener og refusjon av kostnader til mesterskap og store stafetter. Ved overgang til senior reduseres treningsavgiften da mange utøvere flytter hjemmefra og får økte bokostnader samt mindre økonomisk støtte hjemmefra.

En satsende utøver (junior/senior) er en utøver som deltar flere ganger ukentlig på treninger, løper konkurranser, Norgescup, NM og større stafetter som Tiomila og Jukola. Utøveren får oppfølging av trener og refusjon av kostnader til viktige løp og representasjonsoppgaver.

En ikke-satsende utøver (junior/senior) er en utøver som ønsker å være en del av miljøet, men kun deltar sporadisk på treninger og enkelte løp. Utøveren får ingen personlig oppfølging av trener og begrenset eller ingen refusjon av kostnader ved deltakelse i viktige løp (f.eks. NM).

En aktiv utøver (13-16) er en utøver som deltar ukentlig på treninger, løper konkurranser og deltar på samlinger.

En ikke-aktiv utøver (13-16) er en utøver som ønsker å være en del av miljøet, men kun deltar sporadisk på treninger og løp. Utøveren deltar ikke på samlinger. 

Det er en forutsetning at medlemmer i O-gruppa også er medlem av Fossum IF slik at kontingent for medlemskap i Fossum IF kommer i tillegg.

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier