Hedersbevisninger / Stipend

Hedersbevisninger / Stipend

Fossum IF har flere hedersbevisninger. 

FIF Æresmedlem

Æresmedlemskap er klubbens høyeste æresbevisning og tildeles medlemmer som har ytt betydelige og verdifulle tjenester for idrettslaget over mange år.
Innsatsen kan være av sportslig, administrativ eller annen karakter.
Æresmedlemskap utdeles etter vurdering av kandidater og er ikke en fast årlig utdeling.

Kristian Hallands pokal

Kristian Hallands pokal gis til en utøver som har «ydet den mest framragende prestasjon». 

Hvem var Kristian Halland?
Kristian Halland, født i 1890, var med og startet Fossum IF. Han var formann i 30 år, fra 1925 til 1954. I 1935 lånte han Fossum IF kr 5.000 mot 2. prioritet pant i sitt hus, slik at det kunne bygges klubbhus. 26. oktober 1935 ble huset innviet med 80 gjester tilstede – totalkostnad kr 12.000. Kristian var ikke gift, jobbet på Fossum Bruk og brukte svært mye av sin fritid på Fossum IF. Han er nok den som har lagt ned flest dugnadstimer i klubben. På Kristians 75-årsdag, 30. mai 1965, ble Kristian Hallands Fond opprettet. 

FIF Hederstegn

FIFs hederstegn (fortjenestemedaljen) gis til et medlem av FIF som har «ydet foreningen verdifulle tjenester, så vel aktivt som administrativt». For å få hederstegnet kreves det også at medlemmet har vist en verdig framtreden.

Mesterskapsfat

Mesterskapsfat gis til utøvere / lag som har blitt Olympiamester, Verdensmester, Europamester eller Norgesmester i seniorklasse eller juniorklasse.

Østerås pokalen

Østerås-pokalen gis til utøvere mellom 11 og 15 år som har vist særlig framgang i sin idrett.

Stipend


Stipendordning for satsende junior og seniorutøvere

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier