Strategi

Fossum IF legger til rette for en sunn og aktiv livsstil og skal være en møteplass for livslang fysisk mestring hvor også utvikling av topp idrettslige prestasjoner skjer.

Vår visjon er å være Norges fremste uteidrettslag

Vi har en lang tradisjon med å organisere idretter som i alt vesentlig grad foregår ute og Fossum idrettsanlegg har en unik beliggenhet i vakre og landlige omgivelser på markagrensen.

Ordet UTE inngår i visjon og virksomhetsidé og er også brukt som et akronym for hvilke kjerneverdier Fossum ønsker å bli forbundet med.

Virksomhetside: «Vi skaper uteidrett for alle, alltid!»

Vår virksomhetside skal skape et fortrinn for å nå våre mål, hva Fossum IF tilbyr og hvem vi er til for. Den tar utgangspunkt i det våre medlemmer brenner for, og det vi mener gjør klubben så unik at det skal engasjere våre medlemmer til både å ta del i de sportslige tilbudene og utøve frivillighet. Virksomhetsidéen er svaret på hvorfor mennesker i Fossums nærområde skal velge vårt idrettslag.

Verdigrunnlag: Vi skal være UTE! 

Ordet UTE er et akronym som består av de tre verdiordene: Utviklende, Tolerante og Engasjerte.

  • Utviklende. Med utviklende mener vi at vi vil være i bevegelse i alt det vi gjør. Vi er sultne på å gjøre det litt bedre hver gang.
  • Tolerante. Med tolerant mener vi at det er viktig å forstå de vi har rundt oss gjennom å lytte og respektere andres situasjon og sysnspunkter
  • Engasjerte. Med engasjert mener vi at det er viktig at vi jobber sammen for å skape VÅRT idrettslag og et aktivitetstilbud å være stolt av.

Du kan få dypere innblikk i strategien vår ved å laste ned filen nedenfor. Bla gjennom hvilke mål vi har og hva som er våre prioriterte satsingsområder.

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier