Stipend

STIPEND FRA OG MED 01.01.2020
Fossum IF har en egen stipendordning for å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som satser på sin idrett i junior og senioralder.

Stipendordning i Fossum IF
I Fossum er vi opptatt av at så mange som mulig skal kunne drive idrett i klubben, også de som satser seriøst på sin idrett. Samtidig vet vi at det i flere grener koster mye å drive idrett på et høyt nivå. Utgifter til utstyr og treningssamlinger og i noen tilfeller også skolepenger kan summere seg til betydelige beløp. Fossum har derfor en ordning der det i særskilte tilfeller kan gis direkte økonomisk støtte til en eller flere av våre medlemmer som ønsker å satse på sin idrett. Utover stipendordningen i hovedlaget, vil særgrupper kunne ha ulike kompletterende støtteordninger for sine utøvere.

Stipendordningen økonomiske ramme varierer fra år til år utfra vurdering av foreningens økonmomiske situasjon og støtte fra sponsorer.

Stipend tildeles etter skriftlig søknad fra den enkelte utøver. Søknaden sendes til Fossums administrasjon; fossumif@fossumif.no

Statutter for stipendordning i Fossum IF
Formål
Det etableres en stipendordning i Fossum IF for å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som ønsker å satse seriøst på sin idrett. Utøvere kan søke utviklingsstipend som gis til utøvere på juniornivå og seniornivå som satser seriøst på idretten sin, og som hevder seg på et godt nivå nasjonalt i sine aldersklasser. Stipend kan for eksempel gis for å dekke skolepenger ( Norsk Toppidrettsgymnas) eller utgifter til treningssamlinger.

 Kriterier for utviklingsstipend
1. Utøveren skal konkurrere på juniornivå eller seniornivå
2. Utøveren skal hevde seg på et høyt nivå nasjonalt
3. Utøveren skal bidra positivt til det sosiale miljøet i klubben og være et godt forbilde for andre utøvere i klubben
4. Det er en forutsetning for å få stipend at det kan dokumenteres at videre satsing innebærer ekstraordinære utgifter, og at utøveren har et reelt behov
    for økonomisk støtte. Eksempler på dette er utgifter til treningssamlinger i regional regi eller skolepenger
5. En utøver kan motta støtte flere ganger
6. Utøveren skal ha utviklet seg i sin idrett gjennom deltakelse i Fossums aktiviteter på mer enn ett årstrinn

Det forutsettes at utøveren er medlem av Fossum Idrettsforening og at ingen medlemsavgit eller treningsavgift er utestående. 

Søknadsfrist – NY 15.MARS (SOMMERIDRETTER OG 15. JUNI ( VINTERIDRETTER)
Sommeridretter er; Orientering, Fotball og Sykkel.
Vinteridrettene; Langrenn/Skiskyting, Alpint og Hopp.

Størrelse på stipendet
Det settes ingen grenser for hvor stort stipend det kan søkes om innenfor den årlige økonomiske rammen.

Stipendkomite
Stipendkomiteen består av 2 representanter fra AU og en representant for hver av de særgruppene som bidrar til finansieringen av stipendordningen. Komiteens leder velges blant representantene fra AU, og ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Stipendkomiteen avgjør stipendsøknadene og tar initiativ til utbetaling. Komiteens avgjørelser kan ikke påklages.

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier