Status Anlegg

Status Anlegg

Grunnarbeider starter ca. 15. juni. Mulig noe før.

Ferdigstillelse juni 2022

Beskrivelse av prosjektet;

Klubbhuset bygges ut i sydenden mot p-arealet med et administrasjons – og lager tilbygg.

Det vil knyttes til eksisterende bygg. Og fremstå som en enhet.
Ved å bygge denne enheten frigjør vi plass i peisetua som igjen kan bli et større møterom, samt at festsalen i større grad kan brukes av gruppene til blant annet samlinger og evt. styrketrening.

I kjelleren blir det stårt tiltrengte lagerrom, samt at vi også får et loft med lett tilgang hvor vi kan ha noen av klubbens fritidsklær for salg. Peisestua vil også i perioder være et større «salgslokale» for gruppene, uten at vi opptar kafe eller festsal.
Det bygges 3 større kontorrom i 1. etg. samt et større «flerbruksrom» hvor det vil etableres kontorplasser for trenere som har behov for tilgang til printere mm.

Vi håper og tror denne løsningen vil åpne opp for at flere grupper kan være i klubbhuset samtidig, og at vi får en mer optimal drift i de rom vi da har tilgjengelig.

Barketomta

Entreprenør velges i disse dager.
Kunstgress dekke samt «materiale» velges også i disse dager.
Bærum Kommune har «godkjent» klubbens prosess for valg av kunstgress og materiale.


Grunnarbeider starter ca. 15. juni.
Ferdigstillelse ca. 15. september


Beskrivelse av prosjektet;
Det vil etableres en 9’er fotballbane med kunstgress nede på Barketomta. Det har vært en lang prosess som vi nå gleder oss til å komme i mål med.
FOSSUM IF har et stort behov for flere fotballbaner til sine spillere. Så dette vil komme godt med særlig for de yngre årskullene.

Regulering av Smiejordet!


Beskrivelse av prosessen;
FOSSUM IF er ansvarlig for å finne et konsulentselskap for regulering av Smiejordet til idrett.
Vi har hatt prosjektet ute på anbud, og har nå valg mellom to ulike tilbydere.
Det er fremmet et forslag fra FOSSUM IF til Bærum Kommune, og vi venter pt nå på svar fra de.

Både om størrelse på prosjektet, og hva de kan bidra med. Det er ikke tenkt at FOSSUM IF skal betale for dette.
Mer at FOSSUM IF holder i saksgangen.

Ferdig regulering av hele området vil nok trolig ta 1 – 2 års tid. Og vi antar at det vil være mulig å starte bygging av evt. anlegg tidligst i 2024.
Hva som vil etableres av anlegg, og for hvilke idrettsgrupper er prosessen som vil ta ca. 1 – 2 år.

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier