Velkommen til Årsmøtet 2023 – på Fossum klubbhus tirsdag 19. mars kl. 1800!

Velkommen til Årsmøtet 2023 – på Fossum klubbhus tirsdag 19. mars kl. 1800!

Vedlagt signert Årsberetning. For alle Fossum medlemmer som ønsker å få et overordnet innblikk i klubbens økonomi og aktiviteter, er dere hjertelig velkommen til Fossum tirsdag 19. mars kl. 1800. Tildeling av hederstegn og stipender m.m. vil skje umiddelbart etter den formelle delen av Årsmøtet.