Nytt medlemssystem!

Nytt medlemssystem!

Fossum IF har fått nytt medlemssystem! Denne høsten vil vi ta i bruk RUBIC som vårt nye medlemssystem.

Dette skal brukes for alle grupper, treninger, samlinger, betalinger etc. og vil forenkle kommunikasjonen med alle medlemmene.

Klikk her for mer informasjon og meld deg inn/på aktiviteter!

http://app.rubic.no

Se her for hvordan du melder deg på for første gang:

Alle må også laste ned app`en Rubic Connect hvor alt med treninger og samlinger mm. er enkelt tilgjengelig.

Trenger du hjelp kontakt support@rubic.no

Vi i administrasjonen vil og hjelpe til etter beste evne, men det kan ta noe tid før dere får svar.

Send mail til medlemshjelp@fossumif.no