Innkalling til ordinært Årsmøte 2023 – tirsdag 19. mars 2024 kl. 1800 – på klubbhuset, Festsalen

Innkalling til ordinært Årsmøte 2023 – tirsdag 19. mars 2024 kl. 1800 – på klubbhuset, Festsalen

Se vedlagte innkalling og agenda. Håper flest mulig kan stille, og benytter anledningen til å få et innblikk i klubbens økonomi og drift.

Etter at den formelle delen av årsmøtet er gjennomført, vil det bli gjennomført utdeling av stipender, hederstegn, Kristian Hallands pokal og Mesterskapsfat.

Årsmøtets dokumenter blir lagt ut på klubbens hjemmeside i forkant.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes til styret@fossumif.no

Velkommen!