Oppstart Allidrett Sommer 2024

Oppstart Allidrett Sommer 2024

Allidrett Sommer for 2017, 2018 og 2019-årgangene! Allidrett Sommer er et nytt tilbud for barn født i 2017, 2018 og 2019, og tar sikte på å starte opp mandag 6. mai.

Det vil deles inn i grupper basert på alder. Link til påmelding her: https://app.rubic.no/Public/Events/19233

Allidrett Sommer vil være et aktivitetstilbud med et litt bredere spekter av innhold, fra vanlig allidrettstrening til innslag av friidrett, sykkel og orientering. Fossum Sykkel og Fossum Orientering vil bistå på de treninger i sesongen som går spesifikt på disse aktivitetene.

Allidretten i Fossum er foreldredrevet. Dette vil si at vi er helt avhengig av at foreldre stiller som trenere og koordinator for at vi skal kunne drifte aktivitetene. Dette er en givende oppgave og gir deg en god mulighet til å bli kjent med foreldre og barn i nabolaget. Allidretten har også to aktivitetsdager ila året: første søndagen i september og første søndagen i mars. Når man er en del av allidretten så må man også ta sikte på å stille opp under disse arrangementene med alt fra kakebaking, kioskvakt og rigging. Disse er supre sosiale og aktive arenaer og gir enorm glede hos alle barna! Årets høstdag er søndag 1. september. Det er bare å legge det inn i kalenderen allerede 🙂

Det vil være et informasjonsmøte for Allidretten tirsdag 18. april kl 20:00. Mer info kommer på Fossum sine hjemmesider. Om du er usikker på om du skal melde barnet ditt på og ønsker mer info så ta kontakt med undertegnede for å få tilsendt link til møte. Man må være medlem i Fossum IF for å kunne delta på allidrettens aktiviteter. Barn som ikke er en del av et familiemedlemsskap betaler for et enkelt medlemsskap med redusert avgift på 150 kr. Familier med svak økonomi kan søke administrasjonen om betalingsutsettelse eller fritak for avgift. Dette gjøres ved å ta direkte kontakt med administrasjonen (medlemshjelp@fossumif.no). Det er ikke nødvendig å informere trener eller årgangskoordinator om dette. Dersom dere har andre spørsmål kan disse rettes til Line Landmark-Larsen (line.landmark@gmail.com). Med vennlig hilsen, Allidrettstyret