Oppstart Allidrett Fotball våren-24

Oppstart Allidrett Fotball våren-24

Allidrett Fotball for 2018 og 2019-årgangene! 📅 Allidrett fotball er snart i gang – vi tar sikte på å starte opp mandag 13. mai.

Allidrett Fotball 1 er for barn født i 2018 og har siste året i barnehagen nå og starter på skolen til høsten. Allidrett fotball 2 er for barn som er født 2019 og starter sitt siste år i barnehagen til høsten.

Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/18950

Allidretten i Fossum er foreldredrevet. Det vil si at vi er helt avhengig av at foreldre stiller opp som trenere og koordinator for at vi skal kunne drifte aktivitetene. Dette er en givende oppgave og gir deg en god mulighet til å bli kjent med foreldre og barn i nabolaget. Allidretten har også to aktivitetsdager i løpet av året: Første søndagen i september og første søndagen i mars. Når man er en del av Allidretten så må man også stille opp under disse arrangementene med alt fra kakebaking, kioskvakt og rigging. Dette er supre sosiale og aktive arenaer og gir enorm glede hos alle ungene. Årets høstdag er søndag 1. september. Det er bare å legge det inn i kalenderen allerede 🙂 📅

Det vil være et informasjonsmøte for Allidretten torsdag 18. april kl 20:00. Mer info kommer på nettsiden etter hvert. Om du er usikker på om du skal melde barnet ditt på og ønsker mer info kan du ta kontakt med undertegnede for å få tilsendt link til møte. Man må være medlem i Fossum IF for å kunne delta på allidrettens aktiviteter. Barn som ikke er en del av et familiemedlemsskap betaler for et enkelt medlemsskap redusert avgift på 150 kr. Familier med svak økonomi kan søke administrasjonen om betalingsutsettelse eller fritak for avgift. Dette gjøres ved å ta direkte kontakt med administrasjonen (medlemshjelp@fossumif.no). Det er ikke nødvendig å informere trener eller årgangskoordinator om dette. Dersom dere har andre spørsmål kan disse rettes til William Khoury (william.khoury@hotmail.com). Med vennlig hilsen Allidrettstyret