Hederstegn

FIF Hederstegn er utformet som klubbnålen, men med en eikegren rundt. Merket tildeles medlemmer som har ytet foreningen verdifulle tjenester, så vel aktivt som administrativt. Det kreves at medlemmet har vist en verdig framtreden.

Beslutningen om tildeling fattes av en komite på fire medlemmer, herav en representant som velges av og blant hovedstyrets medlemmer. De øvrige tre velges på årsmøte med en funksjonstid på tre år. Et medlem skiftes ut hvert år. Komitemedlemmet med lengst funksjonstid fungerer som formann. Vedtaket om tildeling må være enstemmig. Avgjørelsen er endelig. Forslag på kandidater kan fremmes av enkeltmedlemmer, gruppestyrer og hovedstyret. Forslaget må begrunnes.

Komiteen kan innhente tilleggsopplysninger fra gruppene. Nødvendige opplysninger som kreves er: Fødselsdato – dato innmeldt i foreningen – opplisting av tillitsverv m.v. samt en beskrivelse av hva kandidaten har bidratt med i Fossum-sammenheng.

Mottakere av FIF Hederstegn  
   2021 
   2021 
   2021 
   2021 
Arild Andresen  2020 
Odd Magne Ruud  2020 
Carsten Dovland  2019 
Asbjørn Holmsen  2019 
Kathrine Bakke  2019 
Svein Larsen  2019 
Inger Schjøll  2019 
Bjørg Teigen  2018 
Frode Martinussen  2018 
Arve Borchgrevink  2018 
Harald Meen  2018 
Christian Jomaas  2018 
Thomas Eckhoff  2017 
Torgeir Moen  2017 
Trond Eiken  2016 
Fredrik «Toto» Bugge  2016 
Roger Birkeland  2016 
Atle Sigmundstad, Post mortem  2016
Benedikte Harstad Kallåk           2015 
Esten Hoel   2015 
Gunhild Kvålsgaard         2015 
Leif Størmer                2015 
Turid Williksen  2014 
Terje Melsom  2014 
Tiril Kampenhaug Eckhoff  2013 
Trond Brevik  2013 
Nils J. Lie  2013 
Stensrud, Jarle  2012 
Eriksen, Ingvild Amble  2011 
Husbyn, Tore  2011 
Giævert, Cathrine  2010 
Grann, Terje  2010 
Adde, Petter  2009 
Landmark, Bente  2009 
Per Chr. Nicolaisen   2009 
Sørlie, Liv  2009 
Bredesen, Rolf  2008 
Meyer, Ole Wilhelm  2008 
Modalsli, Sigbjørn  2008 
Corneliussen, Per C.  2006 
Bratli, Anders  2005 
Dehn, Thorstein  2005 
Eckhoff, Stian  2005 
Eckhoff, Kaja  2005 
Henriksen, Morten  2005 
Herman, Steinar  2005 
Løseth, Øystein  2005 
Steenstrup, Hans Chr.  2005 
Eckhoff, Knut  2003 
Guldbrandsen, Bjørn  2003 
Mjelva, Harald  2003 
Sælen. Einar  2003 
Taranger, Vibeke  2001 
Lie, Kari  1999 
Larsen, Alf  1998 
Pahle, Viggo  1997 
Qvale, Anne Kristine  1997† 
Mathisen, Claire  1996 
Skoglund, Steinar  1996 
Bjonviken, Tore  1995 
Johansen, Sidsel Greff  1995 
Kjølsrød, Stein  1995† 
Linnestå, Ellen  1995 
Hansen, Marit  1994 
Kristiansen, Henny G.  1994 
Kvien, Tore Kristian  1994 
Solberg, Marilyn  1994 
Thorsteinsen, Tine  1994 
Thøgersen, Bente  1994 
Axelsen, Arne  1993 
Borch-Nielsen, Erik  1993 
Major, Robert  1993 
Olsen, Eivind Atle  1993 
Sveen, Steinar  1993 
de Besche, Grete  1992 
Grønback, Knut  1992
Klonteig, Knut  1992
Nilsen, Jan  1992 
Gran, Ole  1991 
Halle, Siri  1991 
Linnestå, Tom  1991 
Borch-Nielsen, Anne  1990 
Busterud, Snorre  1990 
Lund, Torgeir  1990 
Berre, Bjørn  1989 
Borthen, Einar  1989 
Lund, Knut  1989 
Møller, Eivind  1989
Staubo, Finn  1989 
Fossum, Steinar  1988 
Gellein, Knut  1988
Hjermstad, Lars  1988 
Kristiansen, Leif H.  1988
Lobben, Odd  1988
Lorentzen, Hagbarth Vogt  1988 
Hveem, Helge  1986 
Sem, Knut  1986 
Gierløff, Stein  1985 
Solem, Sigurd I.  1985 
Lie, Svein  1984 
Lorentzen, Fredrik Vogt  1984
Møller, Kari  1984 
Nilsen, Svein Erik  1983 
Stensrud, Frøydis  1983 
Thomesen, Elisabeth  1983 
Syrdalen, Kari  1982 
Eriksen, Kjell H.  1981 
Moestue, Hans Jacob  1981 
Stensrud, Trond  1981 
Gran, Erik  1978 
Holmen-Jensen, Dag  1978 
Skille, Øydis  1978 
Gulbrandsen, Stein  1977 
Johannessen, Berit  1976 
Nyland, Arne  1976
Høiland, Rolv  1975
Iversen, Bjørg Kluge  1975
Kaardal, Berit  1975 
Mørch, Ole C.  1975
Sveen, Egil  1975
Eckhoff, Henrik  1974 
Heiestad, Grete  1974  †
Helgesen, Tor  1974
Næss, Reidun  1974
Kaardal, Arne  1973
Mjøen, Øyvind jr.  1973
Wensaas, Arthur  1973 
Eriksen, Rolf M.  1971
Hersoug, Thorbjørn  1971
Holmen-Jensen, Ed  1971 
Lonnevig, Gerd  1969
Stensrud, Knut  1969 
Tønnessen, Phyllis  1969
Brækken, Trygve  1968
Dahl, Wilhelm  1968
Ellevold, Arne  1968
Gulbrandsen, Ivar  1968
Gulbrandsen, Kjell  1968
Hanssen, Johan  1968
Hornnæss, Terje  1968
Nakken, Karl Otto  1968 
Næss, Jan  1968 
Berg, Sverre  1967
Vangbo, Kåre  1967
Vangbo, Sverre  1967
Heiestad, Bjørn  1965
Johannessen, Ralph  1964
Tønnessen, Finn B.  1964
Thoresen, Thorleif  1963
Myhre, Einar  1958
Næss, Roar  1958
Thorvaldsen, Unn  1958 
Vangbo, Rolf  1958
Gulbrandsen, Aslaug  1956
Gulbrandsen, Arne  1955
Gulbrandsen, Sverre  1955
Hanssen, Helge  1955
Ihlen, Johan  1955
Juul, Johan G.  1955
Strømstad, Nora  1955
Strømstad, Torborg  1955
Syvertsen, Tore  1955 
Åsli, Helge  1955
Andresen, Konrad  1948
Halland, Kristian  1948
Syvertsen, Kristian  1948

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier