Medlemsavgiftene 2023 

Medlemsavgiftene 2023 

Det ble i ekstraordinært Årsmøte 19. desember-2022 vedtatt følgende medlemsavgifter for 2023;

  •   For barn i Allidrett – kr. 150,- NB! Familiemedlemskap gjelder selvsagt her og, slik at dette kun gjelder de som ikke har et familiemedlemsskap
  •  For enkeltmedlemmer opp til 12 år – kr 600,-
  •  For enkeltmedlemmer fra 12 år og oppover – kr. 800,-
  • For enkeltmedlemmer fra og med fylte 70 år – kr. 600,-
  •  For Familiemedlemsskap – kr. 1500,-

Økningene i medlemsavgift er dessverre nødvendig pga. økte utgifter til strøm, materialer og et generelt vedlikeholdsetterslep på våre anlegg på Fossum.

Vi gjør oppmerksom på at de familier som er i en anstrengt økonomisk situasjon, kan sende administrasjonen en kort mail på medlemshjelp@fossumif.no – med en forklaring på deres situasjon, så vil vi søke Bærum kommune om Fritidsstipend, som da vil kunne dekke medlemsskap og treningsavgift. Dette er et tiltak Bærum kommune har for å sørge for at flest mulig unge kan være i aktivitet.