Sportslig plan

Kjære Fossumvenner,

Sportslig plan 2020-2024

Styret i langrenn/skiskyting og sportslig utvalg har vedtatt en ny sportslig plan for Fossum. Dette er styringsdokumentet for langrenn og skiskyting i Fossum, og er laget for å gi

inspirasjon og veiledning for trenere, utøvere og foreldre i Fossum. Et hovedpoeng i ny sportslig plan er å se hver enkelt utøver i seg selv –  dvs at vi har et langsiktig utviklingsperspektiv og ser på utviklings-alder i stedet for kronologisk alder.

Vi har også brukt mye tid på å arbeide frem en verdiplattform som er uttrykt gjennom våre Fossumtrøkk-verdier. Ikke minst har disse korona-tider vist hvor viktig det er for våre barn og ungdommer at de har et sted å møtes.

Vi har som målsetting å være verdens beste og mest inkluderende langrenns- og skiskytingsklubb, og da er et felles verdigrunnlag viktig.

Vi ser også at det å bli glad i å gå renn er viktig for å beholde utøvere lengst mulig og for å bli best mulig, og som dere ser er det gjort flere tiltak for å få flere til å gå renn. Og vi har de siste årene også hatt økt fokus på teknikk, og har det siste året lært mye av teknikkarbeid i små grupper (både på skytebanen og i løypa), og ønsker å lage en rød tråd for dette arbeidet i Fossum.

Det er mange som har bidratt til arbeidet med ny sportslig plan, og vi vil spesielt takke medlemmene av sportslig utvalg, og ikke minst hovedtrener Silje Dahl Benum for arbeidet hun har gjort.

Vi ønsker henne lykke til med nye oppgaver i Trondheim. Samtidig sier vi velkommen til ny seniortrener og hovedtrener i langrenn, Ånund Lid Byggland, som sammen med hovedtrener for skiskyting, Halvor Hopp, vil få hovedansvar for å implementere og følge opp den røde tråden, målsetningene og fellesverdiene i sportslig plan. Vi håper dere blir inspirert.

På vegne av styret i langrenn/skiskyting og sportslig utvalg,

Arve Borchgrevink, leder for styret i langrenn/skiskyting

Odd Magne Ruud, sportslig leder

Stig Halvor Langmoen, leder langrenn

Roar Hernes, leder skiskyting

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier