Skytebane

Regler for bruk av standplass:

Brukere av standplass på Fossum skal alltid følge følgende regler:

 • Det skal ALLTID markeres at skyting pågår:
  • Med flagg, rød lampe og skilt med «Skyting pågår»
  • Gjerder skal brukes for å sperre av i begge ender
 • Det skal alltid være godkjent standplassleder* under skyting, som bærer gul vest
 • Følge skytebaneinstruksen for anlegget
 • Følge NSSFs sikkerhetsregler for skiskyting
 • Ha våpen og ammunisjon under tilsyn
 • Rydde opp etter avsluttet trening:
  • Rydde inn matte, plukke tomhylser, kaste søppel

Standplassleder:

 • Ved organisert trening med UH (13/14-åringer) og barnekull skal det være 2 standplassledere i tillegg til trenere, uansett antall utøvere
 • Ved organisert trening med utøvere HL (15/16-åringer) skal det være 1 standplassleder per 15 utøvere, i tillegg til trenere
 • Ved organisert trening med Ungdom/Junior skal det være 1 standplassleder, i tillegg til trener
 • Ved organisert trening med utøvere over 18 år kan 1 trener fungere som standplassleder, og bære gul vest
 • Ved egentrenning for utøvere under 18 år gjelder samme regler som ved organisert trening
 • Ved egentrening for utøvere over 18 år: Standplassleder kan utpekes blant de som skal skyte og bærer gul vest

*Godkjent standplassleder er en person over 18 år med bestått NSSFs «Kurs for standplassleder»

Forbundet tilbyr nå standplasslederkurset som et e-kurs. For innlogging og info, så her: https://skiskyting.no/…/na-kan-du-ta-kurs-for…/

Skytebaneinstruks:

Det jobbes med å utarbeide en oppdatert skytebaneinstruks, men inntil videre er det følgende politigodkjente instruks som gjelder (i tillegg til reglene over):

NSSFs sikkerhetsbestemmelser:

Her finner du forbundets sikkerhetsbestemmelser, som alltid skal følges:

Treningstider/booking:

På easyplay, under «Skiskytterarena» finner du oversikt over når standplass er opptatt: https://www.easyplay.no/clubs/fossumif

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier