Innmelding/utmelding

Innmelding/utmelding

Her følger praktisk informasjon om hvordan du melder deg inn/ut i Langrennsgruppa, hvordan vår kontaktinformasjon om deg kan endres, hvilke treningsavgifter vi har samt litt om hva våre medlemmer og deres foresatte forventes å bidra med for å bygge miljøet.

Til deg som vurderer å melde deg inn i Langrennsgruppa:

Kjære løper,  vi har Norges største langrenns- og skiskytingsmiljø med over 500 skiløpere, i tillegg kommer ca 100 turløpere. Ca 450 løpere er aktive i Langrenn fra 9 år opp til senior og ca 130 i Skiskyting fra 10 år opp til senior. Mange av skiskytterne går også langrenn. Over 100 syv og åtte åringer deltar i tillegg på skiaktiviteter i FossumIF Allidrett som har ansvaret i Fossum IF for alle barn under 9år. 

Vi legger vekt på å bygge opp en stor bredde med mange løpere og skape et lekbasert miljø hvor du trives, føler deg trygg, utvikler deg sosialt og får nye venner i tillegg til utvikling av skiferdigheter. Utøvere som vil satse ekstra for å oppnå de helt store resultater får også gode muligheter til det, men også for disse er det sosiale mangfoldet viktig. 

Gjennom våre aktiviteter utvikler du skiglede som ofte varer livet ut og du er mye ute i frisk luft og utvikler kroppen på en sunn måte. Dette blir bare viktigere og viktigere i dagens stillesittende samfunn.

Vi jobber mye med å skaffe til veie gode trenere. Gjennom at vi har mange løpere som fortsetter sin aktive karriere opptil senioralder, har vi unike rekrutteringsmuligheter i egen klubb med tilgang til unge, positive og dyktige motivatorer.

Kjære Foreldre; du og dine barn er på vei inn i Fossums spennende langrenns- og skiskytingsmiljø. Hvilke muligheter gir det deg? På Fossumtunet blir du kjent med andre voksne som er glad i skisport, frisk luft og fin natur, du sikrer deg fin mosjon, du kan utvikle dine egne skiferdigheter, du deltar på voksenkurs i skiteknikk og du får mulighet til selv å være med i dine egne barns fritidsaktiviteter.

Arbeidet i Langrennsgruppa er foreldredrevet og basert på at alle bidrar. Dette forutsetter at alle gjør sin innsats i løpet av sesongen, og er positivt innstilt ved tildeling av oppgaver/vakter. Alle vil måtte ta vakter i forbindelse med dugnader og arrangementer. Gjennom barnas deltakelse i Langrennsgruppa forplikter du deg til å bidra på forespørsel.  Husk: Fossum; det er vi!

Parkerings-inntektene står for en viktig del av inntektene til Fossum Langrenn/Skiskyting. Samtidig ser vi at avvikling av parkerings-vaktene skaper utfordringer. Administreringen og gjennomføringen av ordningen er tungvint mht logistikk av vesker og oppfølging av rutinene. Foreldrenes hverdag er travel og full av forpliktelser, med krav til deltagelse på mange arenaer. Man kan derfor forstå at parkerings-vakter på ukedager med tilhørende koordinering av henting og levering av vesker, lesing av retningslinjer, utfylling av skjemaer mv, kan bli det lille for mye.
Derfor fortsetter vi ordningen vi innførte for sesongen 2014-2015 oså denne sesongen, ett påslag i treningsavgiftene på kr 250 pr barn. Alle familiene får da gratis oblater, inntil 2 pr familie til egne biler, såfremt treningsavgiften er betalt. Pga stor grad av eksterne besøkende i de viktigste helgene om vinteren opprettholdes p-vakter lørdager og søndager fra første helg i januar og frem til midten av mars (ca 10 helger). P-vaktene ivaretas av noen årgangene 9, 10 og 11 årsklassene dvs for sesong 2014-2015 er det 2007, 2006, 2005.

 Medlemskap i Fossum IF.
For å være medlem i Langrennsgruppa, kreves også medlemskap i Fossum IF. Informasjon om innmelding i Fossum IF finnes på www.fossumif.no 

Innmelding i Langrennsgruppa.
1. Sørg for innmelding i Fossum IF

2. Dersom du kommer fra en annen skiklubb, krever Idrettsforbundet at du kan fremlegge erklæring fra din forrige klubb om at du ikke har noe uoppgjort i forhold til dem.

3. Løpere som er junior eller senior må også sørge for å informere hhv Skikretsen eller Skiskytterkretsen om overgangen og legge ved erklæringen i punkt 2. Vi kan gjerne hjelpe deg med dette.


 UTDRAG FRA FELLESREGLEMENTET TIL NSF

 203.6 Klubbtilhørighet

  203.6.1 En utøver kan ikke:

– delta i renn som Skistyret har nedlagt forbud mot å delta i.

   eller

 – representere mer en ett lag i samme skidisiplin i løpet av samme skisesong. (1. mai – 30. april påfølgende år)

   203.6.1.1 Det er ikke tillatt å la seg påmelde og delta i internasjonale renn i utlandet uten å være startberettiget etter pkt 203 og godkjent etter pkt 204

203.6.2 Ved overgang fra et lag i NSF til et annet, kan utæveren ikke representere det nye laget får han/hun har stått som medlem i dette i 2 måneder. Ingen kan opptas som medlem av lag før forpliktelsene overfor det andre lag er i orden.

 203.6.3 Medlemskapet regnes fra den dag forpliktelsene er ordnet.
Idrettslagsskifte skal meldes til skiforbundet . Se www.skiforbundet.no

203.6.4 NSF kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 203.6 ved varig flytting eller for skoleelever som i ferier ønsker å starte for sitt hjemmelag.

 203.6.5 Skiløpere som i samme sesong ikke har representert noe lag, kan også unntas fra bestemmelsene.

Gratis prøvetime?
Om gruppen fremdeles har plass til å ta opp nye medlemmer kan du prøve deg på trening før du bestemmer deg for å bli med. Du kontakter hovedtrener for kullet og møter opp i  god tid på første trening. Husk og «melder deg» for treneren når du kommer. Du finner kontaktopplysninger til hovedtrener «Om oss» – «Kontaktpersoner Langrenn» eller «Kontaktprsoner Skiskyting».

 For informasjon om treningstider, se: «Treningstider».

Utmelding fra Langrennsgruppa.
Send epost til fossumif(at)fossumif.no og oppgi navn, fødselsdato og adresse. Kopier Foreldrekontakten i din årsgruppe på eposten. Ved utmelding i løpet av høsten (før nyttår), betales kun halv Treningsavgift for inneværende sesong. Ved utmelding løpet av vinteren/våren, betales hel Treningsavgift.

Endring av kontaktdata.
Alle dine kontaktdata registreres i vårt Medlemsregister. Dersom de kontaktdata vi har registrert er feil eller mangelfulle, sender du beskjed om hva som skal endres til fossumif(at)fossumif.no 

Du har selv passordbeskyttet lesetilgang til dette via Langrennsgruppas web (Medlemsoversikt og Gruppeoversikt). Dersom du mangler passord, fås dette ved å sende forespørsel til fossumif(at)fossumif.noHusk å oppgi mobilnummer, passordet blir sendt deg via SMS.

Alle løpere kan også selv endre kontaktdata direkte på webben («Personlig Profil»). Dette er et nytt tilbud fra Idrettsforbundet i samarbeid med klubbene.

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier