Nytt fotballanlegg

Nytt fotballanlegg

Bytte av kunstgressdekke og undervarme

Fotballgruppen skal i løpet av sommeren 2016 legge nytt dekke på dagens kunstgressbane samt undervarme – IR varme – for på den måten å sikre mest og best mulig bruk av kunstgresset gjennom hele året. Nytt kunstgress er av typen breddegress, et kunstgress som er meget slitesterkt og passer godt til vårt behov. Den mest vanlige typen av dette gresset har 40mm gressdybde med et tynt lag (15mm) ballast av sand i bunnen og gummispon over denne. Fossum har søkt om og fått innvilget spillemidler og kommunalt tilskudd for skifte av kunstgresset. Vi er i tillegg godkjent for å kunne søke om spillemidler til undervarme.

Utvidelse av fotballanlegget

Ny bane på Smiejordet er dessverre uavklart grunnet den usikre statusen på reguleringen av hele Fossum-utbyggingen. Derfor jobber vi nå med å se på muligheten for å legge kunstgress på Barketomta. Dette avhenger av reguleringen som nå ligger inne til 1. gangsbehandling. I anleggsplanen ligger kunstgress 9-er bane på Barketomta inne i 2018. Byggestart kan tidligst bli 2018, realistisk er 2019 mer sannsynlig. Fossum fotball har gitt Bærum Idrettsråd beskjed om at vi ønsker å jobbe videre med kunstgress på Barketomta i mangel av fremdrift på Smiejordet.

Behov for inntekter ved dugnad/aktivitet

Fossum fotball er som de andre gruppene i Fossum i hovedsak drevet av frivillig innsats fra foresatte. Til tross for fantastisk innsats fra mange – og takk for det – er det ikke gratis å drifte en fotballgruppe med over 500 aktive spillere. Derfor må alle spillere betale treningsavgift. Treningsavgiften går til drift av det sportslige- og administrative arbeidet, herunder utstyr og drift av eksisterende bane.

For å kunne fornye fotballanlegget er vi derfor avhengige av inntekter ut over treningsavgiften. Styret er av den formening at vi ikke skal øke treningsavgiften for å få dette til, og har derfor besluttet at disse inntektene i størst mulig grad må hentes inn gjennom dugnadsarbeid og andre aktiviteter.

Aktiviteter – bidrag – frivillighet

Fotballgruppen tar sikte på å utføre flere inntektsbringende aktiviteter/dugnadsarbeid de neste årene for å fornye fotballanlegget.

Hva gjelder dugnad så er det tuftet på frivillighet, og det er i hht retningslinjer fra Norges Idrettsforbund idrettslaget eller gruppen selv som beslutter hvilket arbeid som skal utføres på dugnad. Frivillighet betyr at medlemmene ikke kan pålegges å delta. Det samme gjelder for ikke-medlemmer (foresatte).

Dersom noen av spillerne/foresatt ikke ønsker å delta på dugnad eller andre aktiviteter er alternativet at inntektene man ville fått, dekkes av medlemmet gjennom ekstra innbetalinger. Man står da fritt til å velge om man vil delta på dugnad eller betale for deres andel av kostnadene.

Styret håper alle er positive til å bidra på den ene eller andre måten for å gi barna et fantastisk fotballanlegg på Fossum. Derfor er det viktig at vi både rause, kreative og kan trekke på hverandres kompetanse.

Har du et oppdrag til oss, forslag til andre inntektsmuligheter, sponsorarbeid eller kunne du tenkte deg å bidra på annen måte?  Ta i såfall kontakt med oss. 

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier