Fossum søker ny Sportslig leder og hovedtrener for fotballen!

Fossum søker ny Sportslig leder og hovedtrener for fotballen!

Vi har ledig stilling som Sportslig leder og hovedtrener i Fossum fotball, en
spennende mulighet for deg som motiveres av å drifte og videreutvikle en breddeklubb
med fokus på barn og unge. (2 års engasjement, i 50-100% stilling etter avtale).

Sportslig leder og hovedtrener i Fossum Fotball er både limet og navet i fotballgruppa
og du vil få oppgave med å drifte og videreutvikle vårt fotballtilbud i tillegg til være tett
på spillerne som hovedtrener. Sportslig leder planlegger, organiserer og leder det
sportslige arbeidet i klubben, og samarbeider med Fotballstyret, de enkelte årgangene,
spillere og foreldre på akademiet, øvrig administrasjon i Fossum IF, Fotballkretsen,
klubber i nærområdet osv. Som hovedtrener vil du ha hovedansvar for gjennomføring av
akademitreninger, ledelse av treninger for ungdomslag og potensielt for vårt A-lag .
Stillingen inneholder altså både en administrativ rolle som sportslig leder på estimert
50% og rollen som hovedtrener på opp til 50% (treneroppgaver diskuteres med aktuelle
kandidater).

Den sportslige lederen og hovedtreneren må først og fremst være en person som har et
brennende engasjement for å skape et godt fotballtilbud for barn og unge i alderen 7-15
år. Personen som får jobben skal være med på å videreutvikle Fossum fotball, ha et
godt samarbeid med foreldre, trenere og andre interessenter og ikke minst være med
på å utvikle både spillere, trenere og dommere. Arbeidstiden er fleksibel, men vi ønsker
en betydelig tilstedeværelse på Fossum sitt anlegg på dagtid. Noe arbeidstid på
kveldstid må forventes ift dialog og oppfølging av lagene og i rollen som hovedtrener.

Sportslig leder er ansatt i Fossum IF og daglig leder i Fossum IF er personalansvarlig.
Sportslig leder er underlagt Fotballstyret i Fossum IF for alt sportslig og økonomisk
tilknyttet Fotballgruppa.
Hovedoppgaver for stillingen er:

 • Forvalte og oppdatere/videreutvikle Fossum Fotball sine sportslige plan og følge
  denne opp ift de enkelte årgangene gjennom trenerkurs og treningsplaner.
 • Veilede og følge opp foreldretrenere, herunder legge til rette for gjennomføring
  av trenerkurs og utarbeidelse av treningsplaner.
 • Ansettelse og personalansvar for ungdoms- og eksterne trenere, inkludert
  opplæring og oppfølging.
 • Videreutvikling og implementering av spillerutviklingstiltak på tvers av
  årsklasser, som f.eks hospiteringsordninger.
 • Opplæring og utvikling av keepere og dommere.
 • Ansvar for å arrangere fotballskoler i første og siste uke i skoleferien samt
  eventuelt andre skoleferier (særlig høstferie og enkelte helligdager).
 • Ansvar for drift og videreutvikling av Fossum Fotball akademiet (akademi i SFO
  tiden for barneskoleelever), herunder administrasjon, innleie av trenere og
  sportslig opplegg.
 • Hovedtrener i Fossum Fotball, inkludert hovedansvar for gjennomføring av
  akademitreninger, ledelse av treninger for ungdomslag og potensielt for vårt
  A-lag (trener-oppgaver diskuteres med aktuelle kandidater)
 • Støtte komiteen for Fossum Cup med sportslig gjennomføring av cup’en
 • Fordeling av treningstider på de ulike fotballbanene som gruppen disponerer.
 • Støttespiller til Fotballstyret i rekruttering av spillere til årgangene/fotballskoler/
  akademiet, driften av Fossum Fotball generelt, samt økonomien for
  fotballgruppa.
 • Fossum sin hovedbruker/administrator av Fiks-systemet.
 • Samarbeid med øvrig administrasjon i Fossum IF.
  Vi søker en person som:
 • Idrettsfaglig utdannelse samt erfaring fra administrasjon/ledelse.
 • Utdannelse/kursing og erfaring som fotballtrener for barn og ungde
 • Har et brennende engasjement for barne- og ungdomsfotball, både for gutter og
  jenter.
 • Er strukturert og ryddig, og gjerne påtar seg ulike administrative oppgaver.
 • Er selvgående, har gode samarbeidsevner, tilrettelegger og veileder, og har høy
  arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Har erfaring fra idretts-/organisasjonsarbeid, særlig fra breddefotball og
  klubbdrift
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Lønn etter avtale. Engasjementet kan bli forlenget. .
 • Skriftlig søknad med CV sendes innen 13. juni 2024 til daglig leder i Fossum IF,
  Christian Grorud christian@fossumif.no.
 • Har du spørsmål om stillingen, kontakt Christian på 995 93 035