Om FIF Allidrett

Om FIF Allidrett

Allidretten er Fossum IFs gruppe for barn i alderen 5-9 år. Allidretten ønsker å gi barna en trygg start på idretten. Allidretten gir barna en smak på flere typer idrett og leker. Barna får forskjellige utfordringer, samtidig som de føler mestring i enkelte øvelser. Øvelsene følger sesongens muligheter hva gjelder ballspill, lek, skileik, osv, og det er en blanding av ute- og innetrening.

Allidrett er en dugnad av foreldrene for våre barns glede! Fossum IF drives av foreldre på alle nivåer, og skaper ett sosialt møtested for nærmiljøet og idrettsinteresserte.

Allidrett benytter bevisst foreldre i våre aktiviteter og arrangementer. For at Allidrett skal kunne skape trygge og gode rammer for barna, må foreldre også delta. Barn trenger deltakelse og støtte av foreldre i sine aktiviteter. Og det gir veldig mye tilbake også. Ved påmelding til Allidrettens aktiviteter må foreldre forvente å stille minst en gang i løpet av sesongen. Foruten at foreldre stiller i styret og i trenerteam, vil også foreldre måtte forvente å stille på enten dugnad, Høst- eller Skidagen, cafe-vakt eller annet. Gjennom deltagelse i Allidretten forplikter du deg til å bidra på forespørsel.

Barneidrett er regulert av Norges Idrettsforbunds «Bestemmelser for barneidrett«.

Trenere

Hver gruppe må ha minst 3 faste trenere, og det er også behov for en gruppekoordinator. Kryss av for dette ved påmelding! Det kan også være behov for gruppen å ha rullerende ekstra foreldretrenere. Det er ingen krav om talent eller kunnskap innen aktivitetene – vi har behov for engasjerte personer. Treneropplæring tilbys.

Aktivitetsdager 

Foreldre må stille som vakt eller kakebaker på en av allidrettens to aktivitetsdager. Dette gjelder høstdag i september og skidag i mars. Oppgaver i forbindelse med dette blir fordelt i forkant.

Styret

Vi har behov for flere foreldre til å bistå med administrative oppgaver som påmelding, fordeling av grupper, økonomi osv. Kontakt styret i allidretten for mer info.

Fossum%20Sportslig%20Plan.pdf Sportslig plan for allidretten

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier