2821703 2015-10-06 13:04:07

Hvordan legge ut logoer?

Vi har en standard for hvordan logoer skal brukes. Se kapittel 8 i FIF WebOrg policy

Plassering av logoer

Hver gruppe er forpliktet til å eksponere logo til FIFs hovedsponsor /-er på sin hovedside for gruppen og med en plassering ihht FIF WebOrg policy. Vi legger vekt på at

- sponsor oppnår høy synlighet

- vi sparer plass på nettsiden ved å legge flere logoer i en "karusell"

- vi fremstår helhetlig som idrettslag på tvers av gruppene

Hver gruppe legger til gruppens egne sponsorer. Ved flere enn 1 sponsor totalt, legges alle logoene i en felles karusell "som roterer".

Sponsorlogo%20plassering.JPG

Bildet viser logoplasseringen på Allidrett sine sider

Hvordan legges flere logoer ut på siden?

1. Last logo opp til gruppens folder i Filutforskeren"

Filutforsker.JPG

2. Last opp banner

- Gå til "Banner"

- Velg "Legg til banner"

- Angi Tittel, Firmanavn på sponsor, Navn på lenke (firmanavnet)

- Legg inn lenke til sponsorens hjemmeside

- Last opp logo gjennom "Velg bilde"

- Angi gruppens banner kategori for sponsorer (for eks Banner Allidrett sponsorer)

Last%20opp%20banner.JPG

 3. Oppdater gruppens hovedside. DONE!

4. Dersom karusellen ikke roterer (veksler), kan du sjekke om den er satt op til å gjøre det.

- Gå til "Websidene"

- Velg din gruppe

- Åpne editering i banneret i Høyre kolonne

Sjekk%20banner%20veksling.JPG

 - Sett visningsmodus til "Veksle"

Sjekk%20bannerveksling2.JPG