TorHeng 2015-11-10 16:57:07

Fakturering og betaling av treningsavgifter

Her kommer en beskrivelse av vår anbefalte fremgangsmåte på fakturering og betaling av treningsavgifter. Denne skal følges av gruppene gitt at ikke spesielle hensyn krever at man må bruke annen fremgangsmåte.