Årsmøte 2021

Vi ønsker velkommen til klubbens årsmøte torsdag 25.3.2021 kl 19.00.

 

2021-03-18
Styret i Fossum

Årsmøtet vil i år gå digitalt, og vil kreve en påmelding i forkant.

Send snarest og senest dagen før ( midnatt) din påmelding til; 
fossumif@fossumif.no

Du vil motta en TEAMS lenke til møtet fra mandag neste uke. 
Mottar du ikke noe fra klubben innen torsdag morgen, samme dag som møtet er, kontakt daglig leder på mob 412 46 312. Evt. på mail;tone@fossumif.no

Vi vil etterstrebe å få alle med som ønsker å delta! 

Alle våre flotte utøvere og frivillige som skal motta stipend eller æresbevisninger, blir i år invitert inn i det digitale møtet kl 20.00.

Alle utøvere og frivillige dette gjelder vil bli særskilt invitert i en mail på forhånd dagene før. 

Velkommen skal dere være! 

På vegne av Styret i FOSSUM IF 

Tone Malm Meinich Hvam 

Daglig leder

 

Fossum årsberetning for 2020

 

Kontantstrømsanalyse 2020

 

Innkalling til årsmøte 2021 25.3.2021

 

Forslag til medlemskontingent 2022

 

BUDSJETT 2021

 

Forslag til årsmøtet fra styret

 

Innstilling valgkomite 2022

 

Webkamera Fossum

Webkamera Fossum

Aktiviteter

04.01.2021
Parkeringsoblat 2021

00:00 - 00:00

Fossum Idrettsanlegg

27.03.2021
Bestilling Tur-O 2021

01:00 - 23:55

Fossum

06.04.2021
Fotballakademi april-juni 2021

00:00 - 23:55

Fossum klubbhus

08.04.2021
O-intro barn 8-12 (2021)

18:00 - 19:00

Fossum klubbhus / Eiksmarka

24.04.2021
Oppmøteregistrering

00:00 - 23:55

Fossum IF

03.05.2021
Allidrett - Fotball sommer 2021

17:30 - 18:30

Slettestien

04.05.2021
Allidrett - Friidrett sommer 2021

17:00 - 19:00

Fossum klubbhus

21.06.2021
Fossum Langrenn & skiskytter camp

00:00 - 23:55

Fossum

21.06.2021
Trenerjobb på fotballskolene i juni og august 2021

08:00 - 16:00

Fossum

21.06.2021
Påmelding ekstra tid / tilsyn på fotballskolene

08:00 - 23:55

Fossum Idrettsforening

21.06.2021
TINE fotballskoler 2021

09:00 - 14:00

Fossum Idrettsforening