Covid 19 - RETNINGSLINJER FOSSUM IF 11.11.2020

Vi følger retningslinjer gitt av Bærum Kommune vedr. tiltak rundt Covid 19 og smittevernstiltak.

Klubbhuset er stengt!

2020-11-12
JosefineMalm

Det er kun vårt fotball akademi som kan benytte seg av toaletter på deres treninger dagtid i garderobene i underetasjen.

ADM har 2 ansatte på jobb, som sitter i 1.etg. Øvrige jobber fra hjemmekontor.

TRIMROM ER STENGT!

MØTEROM ER STENGT!

SEKRETÆRIATSBYGGET ER STENGT!

FESTSALEN SKAL IKKE BENYTTES! ALL UTLEIE ER UTSATT!

GJESTETOALETTER ER STENGT!

ALT AV SOSIALE SAMLINGER MÅ AVVENTE TIL DISSE UKENE ER OVER.

 

Treninger;

Vi har ikke fått noen korreksjoner om treninger utendørs. De skal gå som før, med avstand og smittevern som vi allerede har innarbeidet.

Treninger innendørs er ikke å anbefale. Alternativt er det kun "egne kohorter fra skolen" som er å anse som godkjent som gruppe.

Får man ikke til dette, tren UTE! Og vi vil anmode at man om mulig lager flere mindre grupper, om det blir for "tett" og for mange. Her er det igjen ingen føringer for UTE, men bruk sunn fornuft. Vi ønsker ingen syke hos oss.

Vi følger med som en smed hele tiden på evt. endringer og tiltak. Og har daglig dialog med Bærum Kommune og andre idrettslag. Når vi er usikre diskuterer vi ofte med andre, for derigjennom å tilpasse oss best mulig. Viktigst er at ALLE STÅR SAMMEN nå. Så får vi dette til!

HUSK Å QR KODE REGISTRERE DEG NÅR DU KOMMER TIL FOSSUM

SAMKJØRING ER IKKE Å ANBEFALE I DISSE DAGER MED MINDRE DET ER SAMME KOHORT.

PÅFYLL AV DRIKKEFLASKER MÅ SKJE HJEMME - TOALETTBESØK MÅ GJØRES I SKOGEN/EVT. HJEMME FØR / ETTER TRENING

Lek med vann/spruting på hverandre må ikke skje. Skulle noen se dette, må det stoppes umiddelbart.

TA KONTAKT MED ADM OM NOE ER UKLART!

Webkamera Fossum

Webkamera Fossum

Aktiviteter

04.01.2021
Parkeringsoblat 2021

00:00 - 00:00

Fossum Idrettsanlegg

11.01.2021
Fotballakademi januar-mars 2021

00:00 - 23:55

Fossum klubbhus

24.02.2021
Oppmøteregistrering

00:00 - 23:55

Fossum IF