KLUBBHUSET ER STENGT!

Grunnet den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, har vi måttet stenge klubbhuset!

2020-03-24
fossumleder1

Kjære medlemmer og venner av FOSSUM IF

Vi har måttet stenge klubbhuset med tanke på den situasjonen som nå pågår i verden; Corona viruset!

Det innebærer at må du på toalettet, så må du finne andre måter å løse dette på!

Skal du inn og hente noe, må du kontakte ADM på telefon, og avtale hvordan dette kan løses!

Det er to/tre i ADM, som sitter der oppe; Josefine og Tor, og tidvis Gunnar, men det skal ikke være noen "inn". Dette for å ivareta de ansattes sikkerhet i denne perioden.

All evt møtevirksomet må skje utenfor med solid avstand!

Vi er fullt operative på telefon og mail! Bare kontakt oss på informasjonen som ligger på våre hjemmesider!

TA VARE PÅ HVERANDRE - MEN IKKE TA PÅ HVERANDRE !

STAY HOME AND SAFE!

Og igjen - vi anbefaler på det sterkeste at alle holder seg så aktive de kan UTE!
Det er godt både psykisk og fysisk. Men hold avstand og ikke minst ta hensyn til de som evt. ønsker å gå "alene" og ikke bli forbiløpt/gått med noen centimeter. - Løp på motsatt side av veien! TA HENSYN! Det er god plass i naturen/skogen vår! Vi er heldige!

 

Webkamera Fossum

Webkamera Fossum

Aktiviteter

22.06.2020
Påmelding ekstra tid / tilsyn på fotballskolene

08:00 - 23:55

Fossum Idrettsforening

22.06.2020
TINE fotballskoler 2020 - påmeldingen er åpen

09:00 - 14:00

Fossum Idrettsforening

05.07.2020
Klubbtur 2020, orientering

00:00 - 23:55

Danmark