Hei våre utøvere!

Idrett og rusmidler hører ikke hjemme! Nedenfor følger litt mer info om retningslinjer i idretten.

Fint om alle leser igjennom og gjør seg kjent med dette!

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

2020-02-04
JosefineMalm

Alkohol og tobakk

 

Norges idrettsforbund ønsker helsefremmende idrettsmiljøer og oppfordrer til røykfrie idrettsanlegg som gjør det trivelig for alle å ferdes i. I den anledning har vi utarbeidet tre plakater som idrettslag fritt kan benytte. 
Norges idrettsforbund har også utarbeidet retningslinjer for bruk av alkohol, røyk og snus. Klikk deg inn på linkene under.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

Retningslinjer alkohol

  • Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng (§11–2 g).
  • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
  • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til -private (§11–2 g).
  • Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollovgivning med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres i henhold til gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangementer i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangementer i Norge.

Retningslinjer røyk og snus

  • Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.
  • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
  • Tribunekulturen skal være røykfri.
  • Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.
  • Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

  Webkamera Fossum

Webkamera Fossum

Aktiviteter

27.03.2021
Bestilling Tur-O 2021

01:00 - 23:55

Fossum

06.04.2021
Fotballakademi april-juni 2021

00:00 - 23:55

Fossum klubbhus

08.04.2021
O-intro barn 8-12 (2021)

18:00 - 19:00

Fossum klubbhus / Eiksmarka

21.06.2021
Fossum Langrenn & skiskytter camp

00:00 - 23:55

Fossum

21.06.2021
Trenerjobb på fotballskolene i juni og august 2021

08:00 - 16:00

Fossum

21.06.2021
Påmelding ekstra tid / tilsyn på fotballskolene

08:00 - 23:55

Fossum Idrettsforening

21.06.2021
TINE fotballskoler 2021

09:00 - 14:00

Fossum Idrettsforening

21.06.2021
Sommer-O-skole 2021

09:00 - 15:00

Fossum klubbhus

06.11.2021
Mærraskallen Mini 1,5 km 2021

11:00 - 13:00

Fossum klubbhus

06.11.2021
Mærraskallen 4,2 km 2021

11:00 - 15:00

Fossum klubbhus

06.11.2021
Mærraskallen 15 km 2021

11:00 - 15:00

Fossum klubbhus