Anne Cecilie 2015-02-08 14:34:57

Fotballstyret 2018 / 2019

Fotballstyret 2018/2019

Leder Magne Magler Wiggen magne@mmw.no

Årgangsansvarlig Martin Krogh martinkrogh01@gmail.com

Utstyrsansvarlig Line Løyning  line.loyning@gmail.com

Økonomiansvarlig Anne Cecilie Graver Bjelke acbjelke@gmail.com

Sportslig ansvarlig Terje Norderud Terje.Norderud@qiagen.com

Anleggsansvarlig Siri Tag siri.tag@gmail.com

Inntektsbringende tiltak Kristin Kaggerud  - kristin.kaggerud@gmail.com

A-laget Anton Stade Aarønæs antonaar@gmail.com

Sportslig leder Gunnar Tveit gutveit@online.no

 

Oppgaver/ansvar

Magne: Styreleder

Martin: Lede årgangskomiteen samt ansvarlig for rekruttering av nye spillere/overgang fra allidretten

Line: Ansvar for innkjøp av utstyr

Anne Cecilie: Økonomisk oppfølging av lag og gruppens økonomi

Kristin: Inntekter/sponsing

Gunnar: Banefordeling, melde på lag til serien, FIKS

Terje: Samarbeid med Gunnar om det sportslige

Siri: Ansvar for anlegget i samarbeid med Tor Hengebøl (tor@fossumif.no)

Anton: representant for A-laget

Gunnar: Sportslig leder – ansatt i fotballgruppen

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket