Anne Cecilie 2015-02-08 14:34:57

Fotballstyret 2020

Fotballstyret 2020

Leder Anne Cecilie Graver Bjelke acbjelke@gmail.com

Årgangsansvarlig Kjersti Kaas k_kaas@hotmail.com

Utstyrsansvarlig Line Løyning  line.loyning@gmail.com

Økonomiansvarlig Anne Cecilie Graver Bjelke acbjelke@gmail.com

Anleggsansvarlig Terje Norderud NorderuT@outlook.com

Sportslig ansvarlig Lennart Aasen lennartaasen@outlook.com og Mikael Sveen msveen@gmail.com

Inntektsbringende tiltak (ubesatt)

A-laget Magnus Kongshem magnus@kongshem.com

Sportslig leder Haziz Aasen HazizAasen@hotmail.com

 

Oppgaver/ansvar for styremedlemmene

Anne Cecilie Bjelke: Styreleder og oppfølging av gruppens økonomi

Kjersti Kaas: Lede årgangskomiteen samt ansvarlig for rekruttering av nye spillere/overgang fra allidretten

Line Løyning: Ansvar for innkjøp av utstyr

Lennart Aasen: Samarbeid med Mikael og Haziz om det sportslige

Mikael Sveen: Samarbeid med Lennart og Haziz om det sportslige

Terje Norderud: Ansvar for anlegget i samarbeid med Tor Hengebøl (tor@fossumif.no)

Magnus Kongshem: representant for A-laget

 

Andre oppgaver/ansvar

Haziz: Sportslig leder – ansatt i fotballgruppen, melde på lag til serien, oppfølging av trenere, lagene, mv. (HazizAasen@hotmail.com)

Tor Hengebøl (adm): ansvarlig for FIKS (tor@fossumif.no)

Josefine Malm (adm): ansvarlig for banefordeling (fotball@fossumif.no)

Åsne Tveita og Helle Randklev: ansvarlig for klubbdommere (asne.tveita@gmail.com og helle@randklev.no)

 

 

Aktiviteter

04.01.2021
Parkeringsoblat 2021

00:00 - 00:00

Fossum Idrettsanlegg

11.01.2021
Fotballakademi januar-mars 2021

00:00 - 23:55

Fossum klubbhus

24.01.2021
Oppmøteregistrering

00:00 - 23:55

Fossum IF