Anne Cecilie 2015-02-08 14:34:57

Fotballstyret 2021

 

Leder

Anne Cecilie Graver Bjelke (midlertidig inntil ny leder er på plass)

acbjelke@gmail.com 
Økonomiansvarlig Alexander Sejersted Bødtker alex@caseb.no 
Årgangsansvarlig Kjersti Kaas k_kaas@hotmail.com 
Utstyrsansvarlig Alexander Sejersted Bødtker alex@caseb.no 
Anleggsansvarlig Terje Norderud NorderuT@outlook.com 
Sportslig ansvarlig Lennart Aasen og Mikael Sveen lennartaasen@outlook.com msveen@gmail.com 
Inntektsbringende tiltak Thomas Haver thomas.haver@gmail.com 
Rekrutteringsansvarlig    
A-laget Magnus Kongshem kongshem.entertainment@gmail.com 
Sportslig leder (ansatt) Haziz Aasen HazizAasen@hotmail.com 

 

Andre oppgaver/ansvar:

Haziz: Sportslig leder – ansatt i fotballgruppen, melde på lag til serien, oppfølging av trenere, lagene, mv. (HazizAasen@hotmail.com)

Tor Hengebøl (adm): ansvarlig for FIKS (tor@fossumif.no)

Josefine Malm (adm): ansvarlig for banefordeling (fotball@fossumif.no)

Åsne Tveita og Helle Randklev: ansvarlig for klubbdommere (asne.tveita@gmail.com og helle@randklev.no)

 

 

Aktiviteter

24.08.2021
Oppmøteregistrering

00:00 - 23:55

Fossum IF

21.06.2021
Trenerjobb på fotballskolene i juni og august 2021

08:00 - 16:00

Fossum

21.06.2021
Påmelding ekstra tid / tilsyn på fotballskolene

08:00 - 23:55

Fossum Idrettsforening

21.06.2021
TINE fotballskoler 2021

09:00 - 14:00

Fossum Idrettsforening

15.08.2021
Fotballakademi august-oktober 2021

00:00 - 23:55

Fossum klubbhus