Anne Cecilie 2017-09-20 20:07:08

Økonomirutiner

Notatet som det er henvist til nedenfor er utarbeidet av styret og gir en oversikt over økonomimodellen i Fossum Fotball og viktige regnskapsrutiner som gjelder for alle aldersbestemte lag.

Det forventes at alle årgangsansvarlige gjør seg kjent med innholdet og etterlever de rutiner og oppfølgingsoppgaver som er beskrevet når dette er relevant.

Spørsmål kan rettes til styret i Fossum Fotball. Noen forhold skal avklares med administrasjonen i Fossum IF. I teksten nedenfor henvises det da til «administrasjonen». Administrasjonen forestår også all regnskapsføring, men der hvor det henvises til «regnskapsfører» skal kontakt foregå per mail til «fossumif@okonomispesialisten.no».

Se ellers kontaktinfo til både styremedlemmer og administrasjonen på Fossums hjemmeside. 

Økonomirutiner

Aktiviteter

01.05.2020
Fotballakademi mai og juni 2020

00:00 - 23:55

Fossum kunstgress

22.06.2020
Påmelding ekstra tid / tilsyn på fotballskolene

08:00 - 23:55

Fossum Idrettsforening

22.06.2020
Trenerjobb på fotballskolene i juni og august 2020

08:00 - 16:00

Fossum

22.06.2020
TINE fotballskoler 2020 - påmeldingen er åpen

09:00 - 14:00

Fossum Idrettsforening